World e-Com Blogs|LV

83% B2B uzņēmumu palielinās digitalizācijas budžetu

Vismaz 83% no tiem palielinās savu budžetu, lai investētu digitālās uzņēmējdarbības stratēģijās. Šādi rīkojoties, viņi cer iegūt jaunus ieņēmumu avotus.

Šie secinājumi iegūti Intershop un Evident pasūtītajā aptaujas ziņojumā, ko Copperberg veica starp vairāk nekā 50 Eiropas B2B ražotājiem, kuru apgrozījums ir vismaz 250 miljoni eiro. B2B ražotāji ir gatavi ieguldīt digitalizācijā. Saskaņā ar 41 % respondentu viedokli iemesls tam ir nepieciešamība paplašināties un apgūt jaunus ieņēmumu avotus.

"41 % respondentu ir nepieciešams paplašināt un attīstīt jaunus ieņēmumu avotus.

Ražotāji arī izjūt nepieciešamību radīt jaunus uzņēmējdarbības modeļus (24%), jo pasaulē notiek pāreja uz digitāliem risinājumiem. Turklāt 19% respondentu vēlas uzlabot produktivitāti, ieņēmumus vai samazināt izmaksas, izmantojot digitālos rīkus.

Ieguldījumi digitalizācijā.

Tas, ka šie B2B uzņēmumi ir gatavi ieguldīt digitalizācijā, ir redzams, aplūkojot to budžetu ieguldījumiem digitālās uzņēmējdarbības stratēģijās. Vismaz 83 procenti ražotāju šogad palielinās savu budžetu līdz 20 procentiem. Mazāka grupa saglabās savu budžetu tādu pašu kā pagājušajā gadā (15 procenti), savukārt 2 procenti ražotāju samazinās savu budžetu par 1 līdz 20 procentiem.

"24 procenti B2B ražotāju vēlas kļūt par tirgus līderiem, izmantojot savas digitālās uzņēmējdarbības stratēģijas.

Vismaz 71 procents respondentu norādīja, ka viņu organizācijas plāno pāriet uz digitālo ražošanu 2022. gadā. No šīs grupas 24 % vēlas kļūt par tirgus līderiem, izmantojot savas digitālās uzņēmējdarbības stratēģijas. b2b ražotāju digitalizācija

Digitālā brieduma pakāpe

Lielākajai daļai vadošo organizāciju ir sasniegts digitālais briedums, kas nepieciešams šo mērķu sasniegšanai. Vismaz 44% uzskata, ka viņu digitālie rīki ir līdzvērtīgi konkurentiem, 31% jau ir priekšā, bet 2% apgalvo, ka ir tālu priekšā.

"Ražotājiem ir jāiegulda līdzekļi tehnoloģijās, lai optimizētu B2B klientu pieredzi.

'Atbildes liecina, ka ražotājiem ir jāiegulda līdzekļi atbilstošās tehnoloģijās un jāveido cilvēkresursi, lai vēl vairāk optimizētu B2B klientu pieredzi un ilgtermiņā konkurētu globālā mērogā,' uzsver Lisa Hellquist, uzņēmuma Copperberg izpilddirektore.

Kopējie e-komercijas risinājumi.

Ražotāji jau izmanto risinājumus sava uzņēmuma digitalizācijai. Pašlaik 58% respondentu izmanto e-komercijas risinājumus. Bieži izmantots rīks ir elektroniska datu apmaiņa (59 procenti respondentu), un arī digitālā mārketinga rīki tiek bieži izmantoti, lai piesaistītu jaunus klientus un palielinātu pārdošanas apjomus (59 procenti).

Lai uzlabotu savu digitālo stratēģiju, lielākā daļa respondentu norāda, ka apsver rīkus, kuru mērķis ir vienkāršot pārdošanas procesu organizācijai un tās klientiem. Konfigurācijas cenu noteikšanas (CPQ) sistēmas sarežģītu produktu pārdošanai un digitālie klientu portāli ar pašapkalpošanās funkcijām ir risinājumi, kurus apsver daudzi uzņēmumi (abi 36 procenti). Arī datu platformas bieži tika minētas (37 procenti) kā risinājums, kas palīdzētu tiešsaistes pārdošanas procesu padarīt personalizētāku un uz datiem balstītu.

"Informācijai jābūt racionalizētai un pārredzamai, un tās katalizators ir e-komercija.

"Tā kā klientu pirkšanas preferences mainās uz rezultātu, nevis produktiem, apkalpošana kļūst par uzņēmumu ieņēmumu modeļa kritiski svarīgu sastāvdaļu. Klients meklēs informāciju tiešsaistē un sagaidīs, ka inventārs un rezerves daļas būs pilnībā pieejamas; informācijai jābūt racionalizētai un pārredzamai, kuras katalizators ir e-komercija," - ziņojumā norāda Copperberg Lisa Hellquist.

| Oriģinālais raksts pieejams šeit.