Cenu noteikšana
Vienkāršs, elastīgs un pilnībā pārredzams
Izvēlieties un izmantojiet tikai tos pakalpojumus, kas jums ir būtiski
Bez galvassāpēm, bez saistībām
Vienīgā e-komercijas aģentūra, kuras cenas ir pilnībā pārredzamas
cenu noteikšana

cenu noteikšana

Lai veiktu pārdošanu ES, jums ir jāizveido pilnībā atbilstoša struktūra, ko regulē ES tiesību akti.
Uzņēmuma izveide pārdošanai ES
SOLIS 1
SOLIS 2
Lai veiksmīgi tirgotos ES, jūsu uzņēmumam un produktiem jāatbilst noteiktiem kritērijiem un nosacījumiem.
Uzņēmuma sagatavošana pārdošanai ES
Ar partneriem ir jāparaksta līgumi par projekta īstenošanu.
Līgumu parakstīšana ar partneriem
Centieties, lai jūsu produkti izceltos un pārspētu citus tirgus konkurentus.
Padariet savus produktus izcilus
SOLIS 3
SOLIS 4

PROGNOŽU APRĒĶINĀŠANA UN FINANŠU ANALĪZE.

no € 270
KONSULTĒŠANA

no € 250

Konsultācijas par SIA dibināšanu un reģistrāciju ES

IETEIKUMS PAR JURIDISKO STRUKTŪRU

€ 150

DAŽĀDU VALSTU SALĪDZINĀJUMS ATTIECĪBĀ UZ ES UZŅĒMUMU JURISDIKCIJU UN NODOKĻIEM

no € 300

KOPĪPAŠUMA STRUKTŪRA UN MĀSAS/MĀTESUZŅĒMUMU KONSULTĀCIJAS.

no € 300

KONSULTĀCIJAS PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU UN PASĀKUMIEM.

pēc pieprasījuma

KOORDINĀCIJA AR VIETĒJIEM PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM,

LAI IZVEIDOTU ES STRUKTŪRU.

no € 300

PAKALPOJUMI IETVER

izņemot pakalpojumu

maksu un kabatas izdevumus

Bankas konta izveide, reģistrācijas dokumentu sagatavošana, dokumentu iesniegšana reģistrā, PVN atbilstība u.c.

PROGNOŽU APRĒĶINĀŠANA UN FINANŠU ANALĪZE

no € 270

KONSULTĒŠANA

no € 300

Konsultācijas par ES mēroga pārdošanas organizēšanu un struktūru

UZŅĒMUMA PROCESU UN IEINTERESĒTO PUŠU PĀRSKATĪŠANA

pēc pieprasījuma

PRODUKTU ANALĪZE

€ 750/tirgus

Produktu salīdzinošā novērtēšana tirgū/tirgū

KONSULTĀCIJAS PAR LABĀKAJIEM PRODUKTIEM KATRAM TIRGUM/TIRGUS VIETAI.

no € 250/tirgus

KONKURENTU ANALĪZE

€ 750/tirgus

Pārskats par zīmola pozicionēšanu un salīdzinājums ar tirgu/tirgus vietu

LABĀKĀ PĀRDEVĒJA ANALĪZE TIRDZNIECĪBAS VIETĀS

no € 250/tirgus

PALĪDZĪBA LĪGUMU SLĒGŠANĀ AR PARTNERIEM.

PALĪDZĪBA LOĢISTIKAS, MUITOŠANAS, SERTIFIKĀCIJAS, TESTĒŠANAS, UZSKAITES UN IZPILDES LĪGUMU MEKLĒŠANĀ UN SARUNĀS PAR TIEM.

€ 300/līgums

KOORDINĀCIJA UN SARAKSTA IZVEIDE
NEPIECIEŠAMIE PAKALPOJUMI UN TO IZMAKSAS
UN CITI DARĪJUMA NOTEIKUMI

pēc pieprasījuma

TIRDZNIECĪBAS VIETAS SARAKSTI

€ 1,000 līdz 25 produkti

Zīmola un produktu kataloga sagatavošana tirgum un palīdzība produktu pielāgošanā tirgum (tostarp produktu aprakstu un nosaukumu tulkošana vietējā valodā).

KONSULTĀCIJAS PAR OPTIMĀLU CENU POLITIKU ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU SARAKSTU

€ 150

TIRGUS UZTURĒŠANA UN PĀRDOŠANA

€ 750/tirgus

Veikala reģistrācija aizdevumu tirgū

MĀRKETINGA SAVIENOJUMS UN KONTROLE TIRGŪ

€ 500/tirgus

ZĪMOLA ADMINISTRĒŠANA TIRGŪ, TOSTARP CENU NOTEIKŠANA, PRODUKTU INFORMĀCIJAS ATJAUNINĀŠANA, PASŪTĪŠANAS UN PIEGĀDES NOSACĪJUMI.

€ 500/tirgus

SEO OPTIMIZĀCIJA

no € 500

Virsrakstu, aprakstu un atslēgvārdu uzlabošana un izveide SEO optimizācijai un atskaišu sagatavošanai

Kā būtu, ja mēs īsā sarunā izpētītu jūsu biznesa vajadzības?
Izstrādājiet e-Com stratēģiju